isu-isu pendidikan khas

ISU-ISU DALAM PENDIDIKAN KHAS

 

  1.    KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR

ü  Bangunan (Sempit)

ü  Alatan kurang dan tidak sesuai

ü  Kaedah Stesen tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna.

ü  Tiada bangunan / tidak mencukupi

2.     KEMUDAHAN PERKHIDMATAN

ü  Program Pendidikan Khas jauh (tidak banyak)

ü  Pengangkutan

ü  Pembantu

ü  Kekurangan Guru Terlatih

3.    RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) DAN PROJEK SUSU SEKOLAH  (PSS)

ü  Peruntukkan mengikut bilangan pendaftaran murid normal

ü  Pendaftaran murid Pendidikan Khas berasingan

4.    KETUA JABATAN (PROGRAM INTEGRRASI) SIKAP PENTADBIRAN / PENGURUSAN

ü  Tidak ambil tahu hal ehwal kelas Pendidikan Khas

ü  Peruntukan PCG disalahgunakan

ü  Kurang memberi sokongan dan kerjasama

5.     KELUARGA MALU MENGAKUI ANAK ISTIMEWA

ü  Menyimpan / menyorok anak di rumah

ü  Takut pandangan masyarakat

ü  Maklumat berkaitan golongan kurang upaya tidak banyak

6     PROGRAM INKLUSIF

ü Murid dimasukkan ke kelas normal tetapi tidak dapat mengikut pelajar seusia jadi murid akan timbul perasaan rendah diri.

ü Guru kelas normal kurang membantu dan memberi tumpuan lebih pada murid    normal

ü  Murid tidak dapat membuat semua latihan dan ujian diberi.

 

 

 

7.    BANTUAN ONE-OFF

ü Tiada arahan khusus pecahan untuk murid istimewa. Terserah kepada pihak pentadbiran.

ü Penyalahgunaan

ü Seorang murid : RM ????

ü Diberi kepada waris tetapi disalahgunakan untuk tujuan lain dan bukannya  untuk anak-anak.

8.    MASALAH GURU

ü Excapizam = Lari dari tempat bertugas

ü Guru tidak berminat

ü Pandangan negetif guru kelas normal / Peranan guru biasa

ü Penglibatan guru bukan Melayu kurang

ü Tekanan guru Pendidikan Khas

ü Kursus tidak mencukupi

9.         PERUNTUKAN PCG

ü Tidak mencukupi

ü Pecahan peruntukan  sepatutnya lebih banyak

10.       KERJAYA

ü Ke manakah arah murid istimewa selepas tamat sekolah?

ü Kerja dengan kerajaan , swasta atau sendiri.

ü Tiada Sijil Khas diberi

11.       PENDIDIKAN WAJIB.

            -           Anak istimewa wajib didaftarkan di sekolah apabila

                      mencapai umur 7 tahun. Denda

            -           Kurang maklumat / Pengetahuan / Kesedaran Pendidikan Khas

            -           Akta Pendidikan Khas1996 [Seksyen 41 (1), 41 (2) , 41 (3)]

            -           Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas 1997)

12.       PRA SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS.

            -           Murid berusia 5 dan 6 Tahun belum berupaya mengurus diri.

            -           Persediaan guru

            -           Persediaan ibu bapa

 

13.       POLISI PEMILIHAN DAN PENEMPATAN MURID

            -           Akuan Pegawai Perubatan

            -           Kad OKU

            -           Lampiran ‘A’ ke JPN (Pengesahan Penempatan)

14.       LAYANAN BIROKRASI DALAM PENGURUSAN / PENGENDALIAN

-           Layanan perubatan hospital

            -           Layanan Jab.Kebajikan Masyarakat  Temujanji

15.       MASYARAKAT TIDAK PERIHATIN / PASIF

            -           Tidak mahu membantu golongan istimewa dari segi tenaga /

                      kewangan dll kerana mengganggap itu adalah tanggungjawab

                      Jab.KebajikanMasyarakat dan keluarga tersebut sendiri.

            -           Mengganggap golongan istimewa hanya menambah masalah

            -           Tidak mahu bantu ringankan masalah

            -           Tidak ada rasa simpati / empati

            -           Maklumat berkaitan golongan kurang upaya tidak banyak

 

16.       RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU (RPI)

            -           Menambah beban kerja guru selain senarai semak dll

            -           Bilangan murid yang ramai akan menyukarkan guru membuat

                          penilaian

17.      Elaun                  

            -        Elaun intensif untuk guru: RM????      Tidak memadai

             -          Elaun untuk murid          :   RM  ???

 18.      KAEDAH STESEN

             -          Kelas yang sempit tidak dapat menjalankan kaedah stesen.

             -          Cuma dapat buat sudut-sudut tertentu mengikut

                      mata pelajaran.

19. KEPENTINGAN TERAPI

            -           Terapi Air

            -           Terapi Berkuda

            -           Terapi Muzik

            -           Terapi Seni Suaian

            -           Terapi Pertuturan

20.       TEKNOLOGI SOKONGAN.

            -           Kemudahan Teknologi Maklumat

            -           Kemudahan Bilik Snoozelen

            -           Kemudahan Komputer

            -           ‘One Stop Centre’

 

 

 

Blogged with the Flock Browser
0 Responses

    Followers

    Loading...